Trükised

 

Eesti Rukki Päev, märts 2000

 Eesti Rukki Raamat, 2002

 

 

 

Sangaste rukis – 130, 2005

 

 

 

Eesti Rukki Raamat, 2.täiendatud trükk, 2005

 

 

 

Eesti rukki heaks, 2007

 

 

 

RUKIS – MITTE AINULT LEIVAVILI
Eesti rukki kasutusvõimalused, ajalugu, tänapäev, tulevik
KONVERENTS 12. APRILLIL 2007

 

 

 

 

 

 

 

Eesti rukki ja rukkileiva päev
Rukis ja rukkileib – normaalne söömine
11. aprillil 2008 Eesti Maaülikoolis

 

 

 

 

Eesti Rukki Seltsi laulik

 

 

 

RÕÕM RUKKIST

 

 

Eesti rukki loost ning rukkiseltsi tegevusest, eesmärkidest ja partneritest annab mitmekülgse ülevaate seltsi ajakirjanikest liikmete Ester Šanki ja Valve Raudnaski koostatud raamat „Rõõm rukkist" (ilm. novembris 2014). Sellele on lisatud DVD „Rukki kiituseks" Mati Naruski kroonikafilmidega.