Patrooni saatesõna

 

Vabariigi Presidendi
ARNOLD RÜÜTLI
saatesõna
Eesti rukki raamatule

 

Austatud lugejad!

 

Rukis tähendab meie igapäevast leiba. Leivaviljana kasvatatakse eestlaste asualal rukist juba ligikaudu tuhande aasta vältel. Selle aja jooksul on siinne maa andnud kümnetele inimpõlvedele leiba üksnes ränga töö hinnaga. Mahakukkunud leivatüki tõstsid meie esiisad alati üles ning andsid seejärel palukesele aupaklikult suud. "Rukis on maja peremees, " ütles vanasõna, mille vaimus õppisid ka lapsed maast-madalast leiba ja leivavilja pühaks pidama.

 

Me teame, millise pühalikkusega suhtub eestlane rukkisse. Ehkki meie põldudel kasvab ka otra ja nisu, kaera ja kartulit, rapsi ja rupsi, on erilise au pälvinud just rukis. Hoolimata isegi sellest, et algselt levis ta siinmail hoopis umbrohuna.

 

Põllumees oskab rukist väärtustada keskkonna hoidjana, mis ei luba umbrohul levida. Toitumisspetsialistid hindavad aga rukkijahu selle tervislike omaduste tõttu. Ehkki meie toitumistavad aastatega muutuvad, on rukkileiva tähtsust meie igapäevase toiduna siiski raske üle hinnata.

 

Eestlasele seostub rukis ka meie rahvusliku sümboolikaga. Rukkilill andis kord Eesti lipule sinise värvi ja see kaunis lill sai rahva tahtel meie rahvuslilleks juba võõra võimu all elades.

 

Eelöeldu tõttu vääribki tunnustust nende inimeste tegevus, kes rukist kasvatavad, toiduks töötlevad ning püüavad ka teistesse sisendada suuremat lugupidamist leivavilja vastu. Viimasest on suurepäraseks näiteks käesolev raamat. Aitäh selle raamatu tegijaile! Kena kasvu rukkikultuurile!

 

 

Kadriorus 24. oktoobril 2002