en ru fi de
UUDISED > Margus Ameerikas - krahv F. von Bergi kuldmedali laureaat

Margus Ameerikas - krahv F. von Bergi kuldmedali laureaat

 

Eesti Rukki Selts annetas seltsi teenekale liikmele Margus Ameerikasele krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi kuldmedali.

 

Marguse eestvõtmisel on Eestis alates 2005. aastast viidud läbi Viljelusvõistlust.

 

Viljelusvõistlus on unikaalne taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm, mille eesmärgiks on innustada põllumehi katsetama uusi viljelustehnoloogiaid, sorte ja tooteid. Võistlusel panevad taimekasvatajad proovile oma oskuse planeerida erinevate põllumajandussisendite kasutamist ja põllutöid. Samas ka julguse katsetada midagi uut, et jõuda veelgi efektiivsemate taimekasvatusmeetodite, suuremate saakide ja loodussõbralikemate võtete tasemele. Kui Eesti muldasid ja ilmastikutingimusi peetakse üldjuhul sellisteks, mis Lääne-Euroopaga võrdseid saake ei võimalda, siis just Viljelusvõistluse raames on ehedalt välja tulnud, et meiegi tingimustes on võimalik saavutada ligilähedaselt samaväärseid tulemusi.

2017. aastal tunnistati Margus Ameerikas Rukkikülvaja auhinna vääriliseks.