en ru fi de
UUDISED > Õnne Sööt - Rukkikülvaja auhinna laureaat

Õnne Sööt - Rukkikülvaja auhinna laureaat

 

2023. aasta laureaadiks on nimetatud OÜ Pöide AG ja OÜ Audla agronoom-töödejuht Õnne Sööt (fotol vasakul).

 

Peale EPA kiitusega lõpetamist 1997. a asus Õnne Sööt tööle Pöide sovhoosi Saaremaal rohumaaviljeluse agronoomi kohusetäitjana. Mõne kuu möödudes nimetati Õnne juba peaagronoomiks.

Pöide sovhoosis kasvatati teravilja ligikaudu 1000 hektaril. Õnne juhitavates põllumajandusettevõtetes on järjepidevalt kasvatatud talirukist, sealhulgas rukkisorte Vambo, Tulvi, Elvi ja Sangaste, hiljem on lisandunud erinevad hübriidrukkisordid.

 

Külvikorras hakati rohkem talirukist kasvatama, et saada võimalikult väheste kulutustega umbrohupuhast põldu. 
Kuna ka põhuvajadus oli väga suur, siis kümmekond aastat kasvatati Sangastet. 

 

2023. a rukkipõld, mis ka viljelusvõistluses osales, andis välja 7,3 t/ha kohta. See põld ei saanud ei umbrohu- ega haigustõrjet, ainult sõnnikut alla ja lämmastikku pealtväetisena. 

 

Õnne seisukohalt  on talirukis on väga tänuväärt kultuur, kuna annab väheste kulutustega suurt saaki, hoiab umbrohtude fooni madala ja on hea vaheldus külvikorras, seda eriti liivakatel muldadel. Plaanis on külvipinda suurendada, kuigi müügihind on suhteliselt madal ja loomasöödaks jahvatamisel peab hoolikalt teiste teraviljadega segama.

 

 

Fotol Õnne Sööt vasakult kolmas.