TEATED

 

2021. a  tegevusaruanne

 

Eesti Rukki Seltsi juhatus tegutses 2021. aastal lähtudes seltsi põhikirja nõuetest ning kinnitatud tegevuskavast.

Eesti Rukki Seltsi tegevuse põhieesmärk on rukkikasvatuse toetamine ning rukkikasvatajate innustamine, et katta omakasvatatud rukkiga Eestimaa vajadused.

 

Seltsil on 90 füüsilist liiget. Majandustegevuses on peamisteks tuluallikateks annetused ja liikmemaks. Vastavalt sobivate projektide või rahastamisallikate olemasolule taotletakse nendest toetust. Füüsilistest liikmetest pensionäride liikmemaks on 5 eurot ja töötavatel liikmetel 10 eurot aastas. Liikmemaksu laekus kokku 705 eurot.

 

OÜle Simuna Ivax tasuti pikaajaline võlgnevus 3660 eurot. Kokku tasuti erinevate teenuste eest

5419,12 eurot. Raamatupidamisteenuse eest tasuti 250 eurot.

Selts toetab talirukki kasvatajaid, teavitab avalikkust rukkitoodete tervislikkusest. 

Paigaldati talirukkisordi ´Sangaste´ põldudele Jõgevamaal tähised. Rukkileiva ja rukkitoodete populariseerimisel on oluline osa olnud Eesti Põllumajandusmuuseumil. Muuseumis on viidud läbi õppepäevi täiskasvanutele, koolinoortele, samuti ka eelkooliealistele lastele.

2021 a aasta tegevuse esmaseks ürituseks oli 16. veebruaril krahv Fr. G. M. Bergi 176. sünniaastapäeva tähistamine Sangastes. Üritusel anti välja Sangaste rukki teenemedalid.

24. juulil toimus rukkilõikus sirpidega ja rukkihakkide tegemine Põllumajandusmuuseumis.

16. augustil toimunud seltsi liikmete üldkoosolekul valiti juhatuse liikmeteks Ester Šank, Meelika Sander-Sõrmus, Urbo Vilibert, Arno Kangur ja Vahur Kukk.

27. augustil toimus „Rukkikülvaja” auhinna üleandmisele pühendatud päev Väätsal. Ürituse läbiviimisele aitas kaasa MTÜ Külvaja. Rukkikülvaja 2021 aasta laureaadiks tunnistati Hendrik  ja Raido Allsaar. Laureaadid istutasid parki enda puu. Pidulikku tseremoonia järel toimus mõisa saalis osalejate arutelu teemal „Eesti rukis 2021”. Lühikese kontserdiga astus üles seltsi kultuuripreemia laureaat Voldemar Kuslap. „Rukkikülvaja“ päeva korraldamiskulud olid 1200 eurot.

 

Eesti Rukki Seltsi liige I. Tupits osaleb 2019-2022 aastal kaastäitjana rahvusvahelises lühikõrrelise rukki uurimisprojektis Rye SUS. Projekti täitjateks on Soome, Kanada, Eesti, Läti, Austria, Poola ja Saksamaa esindajad. Eesmärgiks on viia läbi lühikõrreliste talirukkiaretiste ökoloogilisi katseid erinevates riikides.

R. Schank jätkab kontakte FAO Euroopa ja Kesk-Aasia osakonnaga. Eesmärgiks on saavutada FAO poolt rahvusvahelise rukki aasta väljakuulutamine ja tegevuste finantseerimine.

Selts jätkab osalemist rahvusvahelises liikumiseks „Rahuleib“. Ruve Šank ja Vahur Kukk osalesid 7. septembril interneti vahendusel järjekordsel konverentsil ja esitasid ettekande seltsi tegevuse kohta noorte kaasamisel maaelu edendamisse Eestis.2020. a tegevusaruanne

 

Eesti Rukki Seltsi juhatus ja volikogu tegutses 2020. aastal lähtudes seltsi põhikirja nõuetest ning kinnitatud tegevuskavast.

 

Eesti Rukki Seltsi tegevuse põhieesmärk on rukkikasvatuse toetamine ning rukkikasvatajate innustamine, et katta omakasvatatud rukkiga Eestimaa vajadused.

 

Seltsil on 97 füüsilist ja 27 juriidilist liiget. Majandustegevuses on peamiseks tuluks liikmemaks. Füüsilistest liikmetest pensionäride liikmemaks on 5 eurot ja töötavatel liikmetel 10 eurot aastas. Ettevõtete liikmemaks on 100 eurot, MTÜ-de liikmemaks 50 eurot. Liikmemaksu laekus kokku 3190 eurot.

 

Rukkiga seotud ürituste korraldamiseks maaeluministeeriumi poolt eraldatud 13484 eurot kasutati vastavalt lepingutele. Projektide täitmise kohta esitatud aruanded on maaeluministeeriumi poolt kinnitatud.

 

Selts toetab talirukki sordiaretust, mille eesmärgiks on stabiilse ja kõrge saagikusega talve-, seisu- ja haigusekindlate ja kõrge ning stabiilse bioloogilise väärtusega talirukki sortide aretamine. Talirukkisortide (Elvi, Sangaste) säilitusaretuse eesmärk on olemasolevate Eesti sortide majanduslike ning bioloogiliste omaduste säilitamine ja parandamine ning kõrgpaljunduskategooria seemne tootmine.

 

Sordi 'Sangaste' kasvatajaid oli 2020. aastal 96, kasvupind kokku 1533 hektarit.

 

Rukkileiva ja rukkitoodete populariseerimisel on oluline osa olnud Eesti Põllumajandusmuuseumil. Muuseumis on viidud läbi õppepäevi täiskasvanutele, koolinoortele, samuti ka eelkooliealistele lastele. Põllumajandusmuuseum algatas liikumise ja kutsub osalema kõiki inimesi, kes kannavad edasi meie esivanemate leivateotraditsiooni kõikjal üle Eesti. Aktsiooni eesmärgiks on koguda koduleiva küpsetajate infot ja kogemusi.

 

2020. aasta tegevuse esmaseks ürituseks oli 14. veebruaril krahv Fr. G. M. Bergi 175. sünniaastapäeva tähistamine Sangastes. Seltsi innovatsioonipreemia laureaadiks tunnistati Margus Muld Väätsa Agro Oüst projektiga „Ainulaadne lägakoristussüsteem".. Toimus raamatu „Sangaste rukkikrahv. Fr. von Bergi elu ja looming" esitlus. Koostajaks ja toimetajaks oli Ester Šank. Üritusel tähistati ka ERSi asutamise 20. aastapäeva ning anti välja Sangaste rukki teenemedalid.

 

14. augustil toimus Sangaste ringtallis konverents teemal „Rukis ja tervis". Ettekande esitas Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor, seltsi asepresident Mihkel Zilmer.

Eesti Rukki Seltsi Rukkiräägu kultuuriauhinna üleandmise tseremoonia professor Mihkel Zilmerile toidukultuuri edendamise eest.

 

Seejärel koristamine käsitsi nii sirbiga kui vikatiga Sangaste rukki 145. aastapäeva juubelipõld.

Kõik osalejad said tunnustuseks kaela klaasist mälestusmedali 'Sangaste' rukis 145. Mälestusmeened teenisid OÜ Kesa-Agro, Silva-Agro OÜ ja Sangaste mõisa ringtall.

Sangaste rukki tänumedal omistati Ässa Farm OÜle (Hendrik ja Raido Allsaar) kõrge talirukkisaagi eest (10,8 t/ha) Viljelusvõistlusel.

28. augustil toimus järjekordne „Rukkikülvaja" auhinna päev Väätsal. Ürituse läbiviimisele aitas kaasa MTÜ Külvaja. Päeva avas rukkiseltsi president Vahur Kukk ning tervitussõnad ütles MTÜ Külvaja poolt Jüri Kraft. Tervitussõnad ütlesid Türi valla volikogu esimees Andrus Eensoo ning vallavanem Pipi-Liis Siemann.

Rukkikülvaja 2020 aasta laureaadiks tunnistati Ahti Aruksaar Viljameister Oüst. Laureaat istutas parki oma puu. Pidulikku tseremoonia järel toimus mõisa saalis osalejate arutelu teemal „Eesti rukis 2020". Sõna võtsid ja auhinna auhinna andsid üle rukkikuningas Hans Kruusamägi, Jüri Kraft ja Margus Ameerikas. Lühikese kontserdiga astus üles seltsi kultuuripreemia laureaat Voldemar Kuslap.

Ahti Aruksaar tänas tunnustuse eest ja istutas euroopa lehise.

 

Eesti Rukki Seltsi liige I. Tupits osaleb 2019-2022 aastal kaastäitjana rahvusvahelises lühikõrrelise rukki uurimisprojektis Rye SUS. Projekti täitjateks on Soome, Kanada, Eesti, Läti, Austria, Poola ja Saksamaa esindajad. Eesmärgiks on viia läbi lühikõrreliste talirukkiaretiste ökoloogilisi katseid erinevates riikides. Hinnatakse lühikõrreliste hübriidide vastupidavust abiootilise stressi suhtes. Erilist tähelepanu pööratakse erinevate fenotüüpide hindamisele ja võrdlemisele. Projekti lõppeesmärgiks on seisukindlate ja äärmuslike ilmastikutingimuste suhtes vastupidavate lühikindlate talirukkihübriidide välja selgitamine.

 

R. Schank jätkab kontakte FAO Euroopa ja Kesk-Aasia osakonnaga. Eesmärgiks on saavutada FAO poolt rahvusvahelise rukki aasta väljakuulutamine ja tegevuste finantseerimine.

 

Selts jätkab osalemist rahvusvahelises liikumiseks „Rahuleib". Koostatakse ettekannet rukkialase tegevuse kohta 7. septembril 2021. a toimuval elektroonilisel ZOOMi konverentsil.

 2019. aasta majandusaasta aruanne ja bilanss.

 

Eesti Rukki Seltsi 2020. aasta kalenderplaan

 

Olulisemad üritused


14. veebruar Sangaste loss

Rukkikrahv Bergi 175. sünniaastapäeva tähistamine.
Raamatu „Sangaste rukkikrahv. Fr. von Bergi elu ja looming" esitlus.
Bergi innovatsioonipreemia üle andmine.


17. aprill Eesti Põllumajandusmuuseum

Eesti Rukki Päev 2020.
Rukkiräägu kultuuriauhinna väljakuulutamine.
ERSi üldkogu koosolek.

 

6. juuni Eesti Rukki Suvepäev Olustveres

„Rukis Eesti toidulaual - põllult lauale kutsehariduse kaudu", arutelu.

 

15. august Sangaste - Rukkimaarjapäev
Sangaste rukki päev. Sangaste rukis 145.
Rukki lõikus juubelipõllul.

 

28. august Väätsa park ja koolimaja
Rukkikülvaja auhinna päev.
Arutelu teemal „Eesti rukis 2020".

 

September Rahvusvaheline liikumine Rahuleib
Osalemine Leedus toimuval üritusel.

 


 

Eesti Rukki Seltsi 2019. kalenderplaan


15. veebruar Sangaste loss

Rukkikrahv Fr. von Bergi nimeline innovatsioonipreemia päev

Krahv Fr. von Bergi medali üleandmine

 

26. aprill Eesti Põllumajandusmuuseum

Eesti Rukki Päev 2019.

Arutelu teemal „Rukis meie kultuuriloos ja rahvakommetes”

Eesti Rukki Seltsi üldkogu koosolek

Rukkiräägu kultuuriauhinna väljakuulutamine

 

6. juuni Eesti Rukki Suvepäev Olustveres

Arutelu teemal „Rukis Eesti toidulaual – põllult lauale kutsehariduse kaudu”

- Leivakoja ja õppetalu tutvustamine

- näitus-õppetuba „Eesti rukkitoidud”

 

3. august Sangaste

Kogupereüritus „Sangaste rukkipäev“

Õpituba ’Sangaste’ ja teised eesti rukkisordid

’Sangaste’ rukkisordi kasvatajate mõttevahetus

 

10. august Eesti Põllumajandusmuuseum

Rukkimaarjapäeva tähistamine

- rukkilõikus muuseumi põllul

- rukkikombestiku tutvustamine

- rehepeksutööd Rukkiküünis

 

23. august Väätsa park ja koolimaja

Rukkikülvaja auhinna päev

Rukkikülvaja pronkskuju 2019. aasta auhinna üleandmise tseremoonia

Päevateemaline rukkiarutelu „Eesti rukis 2019”

 

September Rahvusvaheline liikumine Rahuleib

Leedus toimuvast üritusel „Rahuleib“ osalemine

 

12. oktoober Eesti Põllumajandusmuuseum

Lõikuspüha tähistamine

- Rukkikuninga etteaste, aasta kõne ja parimate tänamine

- Koduleibade konkurss

 


Eesti Rukki Seltsi 2018. kalenderplaan


Suuremad üritused


16. veebruar Sangaste loss

Rukkikrahv Fr. von Bergi nimeline innovatsioonipäev

Kaido Tamberg

’Sangaste’ rukis aastal 2017

Vahur Kukk

 

20. aprill Eesti Põllumajandusmuuseum

Eesti Rukki Päev 2018.

Teema „Maherukkiviljeluse võimalused Eestis”

Ettekanded kasvatajatelt

Eesti Rukki Seltsi üldkogu koosolek

Leonhard Puksa, Ellen Pärn

Rukkiräägu kultuuriauhinna

väljakuulutamine

Ester Šank

 

8. juuni Eesti Rukkitee - Rukkikuninga valdused

Konverents teemal „Rukkikultuuri ajalugu Pandivere mail”

Hans Kruusamägi, Kadri Kopso

 

4. august Sangaste

Kogupereüritus „Sangaste rukki päev“

’Sangaste’ rukis ja teised eesti rukkisordid – näitus-õpituba.

Rukkifolk ja ’Sangaste’ rukkitoodete laat

Kaido Tamberg, Sangaste Rukkiküla

 

11. august Eesti Põllumajandusmuuseum

Rukkimaarjapäeva tähistamine

Rukkilõikus põllul

Rukkikuninga aastakõne

Kuldse rukkivihu ja rukkile heateo laureaadi nimetamine

Hans Kruusamägi, Madis Avi, Ellen Pärn

 

24. august Väätsa park ja koolimaja

Rukkikülvaja auhinna päev

Rukkikülvaja pronkskuju 2018. aasta auhinna

üleandmise tseremoonia

Päevateemaline rukkikonverents

Margus Ameerikas, Jüri Kraft, Jüri Lieberg

 

August, september Eesti – Läti Rahuleib

Osavõtt rahvusvahelise liikumise üritusest

„Rahuleib“

Vahur Kukk, Mati Koppel

 

13. oktoober Eesti Põllumajandusmuuseum

Lõikuspüha tähistamine

Koduleibade konkurss

 


Eesti Rukki Selts
PRESSITEADE
18.12.2017

 

Avatakse konkurss innovatsioonipreemia laureaadi leidmiseks

 

Maaeluministeerium, Otepää Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Rukki Selts kuulutavad välja avaliku konkursi krahv Friedrich G. M. von Bergi nimelise innovatsioonipreemia laureaadi leidmiseks. Kandidaate saab esitada kuni 15. jaanuarini 2018.

 

„Konkurssi innovatsioonpreemia väljaandmiseks viime läbi teist korda," ütles Eesti Rukki Seltsi juhatuse esimees Leonhard Puksa. „Konkursi läbiviimisega soovime tuua laiema üldsuse ette uuenduslikke ideid põllumajanduse, aianduse, mesinduse ja kalamajanduse valdkondadest, mis soodustavad põllumajanduse ja maaelu edendamist ja milles on põllumajandustootmisele uudseid majanduslikult kasulikke lahendusi."

Konkursile esitatud tööde peamisteks hindamiskriteeriumiteks on uuenduslikkus leidlikkus, keskkonnasäästlikkus ja majanduslik potentsiaal.

Preemia määratakse isiku(te)le, ettevõttele või asutusele, kelle poolt on välja töötatud või juurutatud uudne maamajanduse sektoris või maamajanduse sektori saaduste töötlemisel rakendatav lahendus. Preemia suurus on 1000 eurot.

Maamajanduse all mõeldakse põllumajandust, aiandust, mesindust ning kalamajandust.

Innovatsioonipreemia kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel ja maamajandussektori erialaorganisatsioonidel, esindusorganisatsioonidel, ettevõtetel ning teadus- ja arendusasutustel.

Innovatsioonikonkursile saab kandidaate saab esitada kuni 15. jaanuarini 2018.
Kandidaadi esitamiseks tuleb saata vabas vormis koostatud kirjalik ettepanek e-maili aadressile eestirukkiselts@gmail.com.
Ettepanek peab sisaldama põhjendust esitatava kandidaadi nominatsioonile ning kandidaadi ja esitaja kontaktandmeid.

Innovatsioonipreemia võitja valib 8-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Maaeluministeeriumi, Eesti Rukki Seltsi, Otepää Vallavalitsuse, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Maaülikooli ning põllumajandus- ja kalandussektori esindajad.

Preemia laureaat kuulutatakse välja ja preemia antakse üle krahv Friedrich G. M. von Bergi sünniaastapäeva nädalal Sangastes.

2017. aasta innovatsioonipreemia omistati Eesti Taimekasvatuse Instituudile sojaoa 'Laulema' aretamise eest. Sordi aretajateks on Maia Raudseping, Enn Kaljo ja Lea Narits.

 

Lisainfo:

Vahur Kukk
MTÜ Eesti Rukki Selts
tel 505 8224
vahurkukk55@gmail.com
www.eestirukkiselts.ee 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasta 2015 on kuulutatud Eestis rukkiaastaks, et meie leivavili pälviks tähelepanu, mida ta väärib. Rukkiaastaga tähistatakse rukkisordi ?Sangaste' 140. sünnipäeva ja selle aretaja krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi 170. sünniaastapäeva.Eesti rukki loost ning rukkiseltsi tegevusest, eesmärkidest ja partneritest annab mitmekülgse ülevaate seltsi ajakirjanikest liikmete Ester Šanki ja Valve Raudnaski koostatud raamat

„Rõõm rukkist" (ilm. novembris 2014).

 

Sellele on lisatud DVD „Rukki kiituseks" Mati Naruski kroonikafilmidega.


5. augustil 2015

Rukis esindab Eestit maailmanäitusel

 

Nii nagu 1889. aasta Pariisi maailmanäitusel kuldmedalit võites on Eesti rukis taaskord EXPO külastajate jaoks aukohale tõstetud.

 

Esmaspäevast tänaseni (kolmapäevani) on tuhandeaastane leivavili maailmanäituse Eesti paviljonis aukohal. Külastajad ei pea neil päevil sisseastumist kahetsema, sest lisaks teadmistele iidsest põllukultuurist ja leivateost saavad nad ka maiustada rukkist valmistatud toodetega - alustades ahjusooja puhta rukkileivaga ning lõpetades kama, õlle ja rukkiviinaga. Kõige krooniks valab neile omavalmistatud jooke välja Eesti rukkikuningas isiklikult. Kõik see on meelitanud kohale tavapärasest märksa suurema rahvahulga ning andnud esitluse korraldajatele põhjust menu üle rõõmustada, aga ka kahetseda, sest nappima kipub nii ruumi kui toidupoolist.

 

Milanos said rukkipäevad teoks tänu Eesti rukkiteeks ühinenud asutustele, mille loetelu annab ühtaegu ülevaate meie rukkikultuuri sünni- ja arenguloost. Tänu Sangaste mõisahärra Bergi aretustööle sündis 140 aastat tagasi tänaseni kasvatatav rukkisort „Sangaste", mis pälvinud maailmanäituste kuld- ja hõbemedaleid. Ajalugu on uurinud ja talletanud Sangaste rukkiküla ja lossi juurde koondunud aktiivsed inimesed ning Eesti Põllumajandusmuuseumi teadurid. Kaasaegne sordiaretustöö on käinud aga juba Jõgeval. Edasi viib rukkitee Põllumajandusülikooli ja maamajanduskooli Olustveres, kus viljakasvataja saab tarvilikke teadmisi.

 

Rukkikasvatus ja -kasutus on Eestis kulgenud viimastel kümnenditel nagu Ameerika mägedel, kus järskude hinna- ja saagikukkumiste kõrval ka mitmed võimsad tipud. Viimastest tõuseb esile 2007. aastal rukkikuningaks kroonitud Hans Kruusamägi oma ettevõttega Simuna Ivax. Omamaise piiritusetööstuse tõusud-mõõnad suutis Moe õnneks seljatada ja on jälle moes. Seda ulatuslikku võrgustikku ühendab Eesti Rukki Selts, kes „seisab oma leiva eest", nagu ütleb seltsi laul.

 

Eelloetletud asutused moodustasid põllumajandusministeeriumi toetusel paar aastat tagasi Eesti rukkitee, kuulutasid tänavuse rukkiaastaks ning korraldasid toidule pühendatud Milano maailmanäitusel nüüd menukad rukkipäevad. „Rohkem rõõmu rukkist!" on 15 aastat tegutsenud Eesti Rukki Seltsi lipukiri.

 

FOTOD (Ester Šank):

1. Otse näitusekülastajate silma all käis Eesti Põllumajandusmuuseumi töötajatel leivategu.

 

2. Rukkikuningas Hans Kruusamägi rääkis Eesti leivaviljast ja pakkus jooke.

 

 

Maailma vanim rukkisort sai 140aastaseks

14. veebruaril tähistati Sangastes krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi 170. sünniaastapäeva ja tema aretatud talirukkisordi „Sangaste" 140. sünnipäeva.

„Talirukkisort „Sangaste" on käesoleval ajal vanim kasutatav aretussort maailmas. Esimesel maailmanäitusel Pariisis 1889. aastal omistati sellele kuldmedal, 1893. aasta maailmanäitusel Chicagos aga hõbemedal. „Sangaste" on praeguseni nõutud sordiaretuse lähtematerjal paljude sordiaretajate poolt maailmas," tõdes Eesti Rukki Seltsi president Vahur Kukk.
2015. aasta on Eestis kuulutatud rukkiaastaks ning 14. veebruaril Sangaste lossis peetud juubelikonverents üks selle aasta tähtsündmusi. Kutsutud oli Eesti Rukki Seltsi patroon president Arnold Rüütel, põllumajandusminister Ivari Padar, Bergi suguvõsa esindajad ning rukkiaustajad. Konverentsi peakorraldajateks olid Sangaste vallavalitsus, Sangaste Lossi SA, Sangaste Rukkiküla MTÜ ja Eesti Rukki Selts.
„Rukis on meie põline leivavili. Rukkiaastal soovime osutada austust „rukkikrahv" Bergile, pöörata tähelepanu rukkile kui meie rahvusviljale, et senisest enam tuua toidulauale kodumaist tervislikku rukkileiba ja rukkitooteid," selgitas Kukk rukkiaasta eesmärke.
Konverentsil tutvustas minister „Targa põllumehe" konkursi algatust. Esimene laureaat peaks selguma aasta pärast krahv Bergi sünniaastapäeval.


Rekordleiva lahtilõikamine avas rukkiaasta
4. jaanuari pärastlõunal kuulutati Tallinna Raekoja platsil välja rukkiaasta. Seda sündmust tähistati 1,8 meetri pikkuse rukkileiva lahtilõikamisega.
Rukis on eestlaste toidulaual olnud aastasadu, kuid viimasel kümnendil on selle kasvatamine Eestis vähenenud. „Peame oluliseks tuua rukis eestlaste toidulauale tagasi," ütleb Eesti Rukki Seltsi president Vahur Kukk. „Viimastel aastatel on Eesti tarbijad andnud rukkile lootust, sest üha enam soovitakse oma toidulaual näha kodumaist ja tervislikku rukkileiba."
Rukkiaastaga tähistatakse Eesti kohaliku rukkisordi ?Sangaste' 140. sünnipäeva ja selle aretaja krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi 170. sünniaastapäeva. Rukkiaasta raames toimuvad rukist populariseerivad üritused, konverentsid ja õppepäevad. Samuti tutvustatakse rukkitooteid Eesti paviljonis Milanos toimuval EXPO 2015 maailmanäitusel.
Rukkiaasta avasid Eesti Rukki Seltsi patroon president Arnold Rüütel, põllumajandusminister Ivari Padar, Eesti Rukki Seltsi president Vahur Kukk ja AS Leibur juhatuse esimees Asso Lankots.
Lisainfo: Vahur Kukk, Eesti Rukki Seltsi president, tel 505 8224


Üleskutse
Rukis on meie põline leivavili. Ent see on eestlaste jaoks ka sümbol, meie rahvusliku identiteedi lahutamatu osa, mida saame hoida vaid ühise jõuga. Osutamaks rahvusviljale austust ja keskendamaks sellele avalikkuse tähelepanu, sündis idee koondada rukkiga seotud
mitmesugused temaatilised sündmused ühte aastasse. Selleks on igati sobiv järgmine aasta, mil möödub 170 aastat kuulsa „rukkikrahvi" von Bergi sünnist ning 140 aastat tema aretatud „Sangaste", maailma vanima talirukkisordi aretamisest.
Rukkiaasta 2015 kuulutati pidulikult välja 9. detsembril Põllumajandusministeeriumis toimunud raamatu "Rõõm rukkist" esitlusel.
Kutsume kõiki eestimaalasi kaasa aitama nii rukkiaasta õnnestumisele kui meie leivavilja - Eesti elujõu kestmisele!


Rukkiaasta 2015
Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Illar Lemetti juhitav töörühm otsustas 28. novembril 2014 Tartus toimunud koosolekul, et aasta 2015 kuulutatakse Eestis rukkiaastaks.
Rukkiaasta 2015 kuulutatakse pidulikult välja raamatu "Rõõm rukkist" esitlusel 9. detsembril Põllumajandusministeeriumis. Rukkiaasta avasündmuseks saab krahv Bergi 170. sünniaastapäevale pühendatud konverents Sangastes 14. veebruaril 2015.
Rukkiaasta töörühma kuuluvad Eesti Rukki Seltsi, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ning Sangaste valla ja sealsete asutuste juhid.


Eesti Rukki Seltsi üldkogu pöördumine
Kutse ühistegevusele Eesti leivavilja heaks 2015. aastal
Käesoleva pöördumisega kutsub Eesti Rukki Selts üles kodanike ja põllumeeste ühendusi, riigiasutusi ning äriühinguid avalikult ja tegusalt toetama rukkiga seotud rahvuslike traditsioonide alalhoidmist meie maaelus ja toitumises.
Eesti teraviljapoliitika pole senini taganud rukkikasvatuse arengut ning rukkikasvatus on kriitilises madalseisus. Selle tendentsi jätkumisel ei ole Eestis mõne aja pärast enam Eesti rukkijahust valmistatud rukkileiba.
Eesti Rukki Selts ning paljud teisedki institutsioonid käsitlevad rukist meie rahvusviljana, tervisliku toitumise tähtsa ja äraproovitud koostisosana, meile omase põhiväärtusena. Rahvusliku maamajanduse jätkumine, traditsiooniline elu- ja toitumislaad on meile, eestlastele, igapäevaselt tähtis ja meie vääramatu õigus. See on osa meie identiteedist. Selle kindlustamiseks kutsume eeloleval aastal kõiki ühistegevusele Eesti rukki heaks. Kuulutame 2015. aasta Eesti rukki aastaks, et tegutseda ühiselt rahvusvilja hea käekäigu nimel.
Väärtustame 2015. aastal maailmakuulsa Eesti rukki nii põllul kui toidulaual.
Eesti Rukki Seltsi üldkogu, 11.04.2014.


Viimane üldkogu protokoll valimiste ja aastaaruande kinnitamise kohta 
(File 25 KB) Protokoll 10.10.15.doc

 

Horisondis (nr 4/2015) ilmunud artikkel Rukis on maja peremees

(File 2328.2 KB) Horisont 4-2015.compresse

 

Ester Šanki artikkel Rukkiaastad lähevad, rukis jääb

(File 83 KB) RUKIS - rukkiaasta 2015.d

 

Talirukis "Sangaste"

(File 2554.8 KB) Sangaste kogumik_v6_est.p

 

Eesti Rukkitee / Estonian Rye Route

(File 1242.4 KB) Ryeroute_est.pdf