Toetajad

 

Eesti Vili AS

Estonia OÜ

Friendsland OÜ

Heko Põld OÜ
HTM Grupp OÜ
Kaarli TÜ
Kesa Agro OÜ

Kämara Mahe OÜ
Leibur AS
Luunja Mõis OÜ
Muuga PM OÜ

Mägede OÜ
Mäksa Seeme TÜ
Orgita Põld OÜ
Otepää Lihatööstus Edgar
Pähkli Metsa Tööd OÜ
Sadala Agro OÜ
Saidafarm AS

Sangaste Rukkiküla MTÜ

Silva Agro AS
Simuna Ivax OÜ
Tartumaa Põllumeeste Liit
Tartu Agro AS
Tartu Mill AS
Vändra OÜ
Väätsa Agro OÜ