en fi ru de
Esileht

Esileht

 

MTÜ Eesti Rukki Selts ühendab aktiivseid inimesi, füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes teevad

vabatahtlikku tööd kodumaise rukki kasvatamise ja kasutamise heaks ning rukkiga seotud

tavade hoidmiseks. Selts asutati 24. märtsil 2000.

Et levitada teavet rukki kohta ja õhutada tarbima tervislikku rukkileiba, annab selts välja

trükiseid ja korraldab mitmesuguseid üritusi. Koostööd tehakse teadlaste ja sordiaretajatega

nii kodu- kui välismaal, viljakasvatajate ja rukkitoodete valmistajatega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasta 2015 on kuulutatud Eestis rukkiaastaks, et meie leivavili pälviks tähelepanu, mida ta väärib. Rukkiaastaga tähistatakse rukkisordi ‛Sangaste' 140. sünnipäeva ja selle aretaja krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi 170. sünniaastapäeva.

 

Rukkiga seotud paigad Eestis on ühendatud rukkiteeks (www.epm.ee/rukkitee). See on

üks haru Eesti toiduteest (www.toidutee.ee). Kaugema eesmärgina näeb selts, et samasugused

võrgustikud hõlmaksid kõiki Läänemeremaid, kus elab rukkitraditsioon.

Eesti rukkitee viib kuulsa „rukkikrahvi" Bergiga seotud Sangastest

(www.sangasteloss.com/loss, www.sangasterukkikyla.eu) Tartusse, kus paiknevad maaülikool

(www.emu.ee) ja põllumajandusmuuseum (www.epm.ee); mõistagi läbib see tee

maamajanduskooli tõttu Olustvere (www.olustvere.edu.ee) ja kuulsa sordiaretuskeskuse

Jõgeval (www.etki.ee). Järgnevad rukkikuninga valdused Väike-Maarja kandis ning Moe

viinavabrik ja -muuseum.

 

Rukkiseltsi rahvusvahelise koostöö eesmärk on panustada rukki kasutamise levikusse,

talirukki sordiaretuse ja -katsetuse edendamisse ning ajaloo- ja kultuuripärandi hoidmisse.

Selts püüab arendada koostööd sarnaste ühenduste-asutustega neis naabermaades, kus samuti

hoitakse rukkiga seotud traditsioone.

Vt ka www.proruis.fi ja

www.rogg-in.de/informationszentrum/ueber-das-zentrum

 

Eesti rukki loost ning rukkiseltsi tegevusest, eesmärkidest ja partneritest annab mitmekülgse ülevaate seltsi ajakirjanikest liikmete Ester Šanki ja Valve Raudnaski koostatud raamat

„Rõõm rukkist" (ilm. novembris 2014).

 

Sellele on lisatud DVD „Rukki kiituseks" Mati Naruski kroonikafilmidega.